logo
KOSZYK (0)
/ en  
 
SALE
SZUKAJ:
 
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Annę Pirowską [działalność gospodarcza pod nazwą Anna Pirowska z DRESSAP  siedzibą w Krakowie przy ul. Cechowej 35d, 30 – 614 Kraków, NIP: 679 270 56 46, REGON: 12106836] prowadzącej sprzedaż produktów opisanych szczegółowo poniżej za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.dressap.pl/shop

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.

 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

 5. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. DANE KLIENTA

 1. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego produktu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

III. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sklep zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży i akcesoriów marki DRESSAP za pośrednictwem witryny www.dressap.pl/shop na podstawie zawartej ze Sklepem umowy pośrednictwa. 

 2. Sklep prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Sklep dokłada wszelkiej staranności, aby zdjęcia oferowanych produktów były najwyższej jakości i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych.

 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe.

V. ZAKUPY

 1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.dressap.pl/shop

 2. Klient, aby dokonać pojedynczego zamówienia w Sklepie nie musi zakładać konta i logować się, wystarczy wypełnienie formularza zamówienia.

 3. Posiadanie własnego konta daje Klientowi dostęp do historii zamówionych produktów oraz możliwość przechowywania wybranych produktów przez kilka dni.

 4. Zamawiane produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.16.00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

 5. Zamówienie jest uznane za ważne tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych w witrynie internetowej.

 6. Proces dokonywania zamówienia wygląda następująco:

 • Klient składa zamówienie w Sklepie.

 • Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności.
 • Sklep weryfikuje poprawność zamówienia i wysyła Klientowi na podany podczas rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym określa termin wykonania i wysyłki zamówionego towaru (przez weryfikację zamówienia rozumie się sprawdzenie: kompletności danych Klienta, sprawdzenie listy produktów zamówionych przez Klienta, sprawdzenie dokonanej płatności).

 • W przypadku kumulacji zamówień dokonanych w tym samym czasie zamówienia będą rozpatrywane chronologicznie. O ewentualnie zaistniałych zmianach Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mail lub telefonicznie. 

 • Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej. 

 • Zamówienie zostaje anulowane w przypadku odmowy autoryzacji karty lub braku wpływu środków na konto Sklepu w ciągu jednego tygodnia od dnia jego złożenia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. 

 • W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto lub autoryzacji karty Klient otrzymuje pocztą elektroniczną nformację o przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienie nie tylko w przypadku o którym mowa w paragrafie II. ust.2 niniejszego Regulaminu, ale także wtedy gdy  złożone zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia. Takie zamówienie będzie automatycznie uznawane za nieaktualne i nie będzie realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.

8.  Średni czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi 7-10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

9. Sklep, ze względu na niektóre, nietypowe oferowane produkty, zastrzega sobie dłuższe terminy realizacji  niż podane wyżej. W zależności od danego zamówienia będą one określane na bieżąco z Klientem.

10.  Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12.  Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do witryny www.dressap.pl/shop  z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS.

 2. Na specjalne życzenie Klienta towar może zostać dostarczony w sobotę. Usługa ta jest dodatkowo płatna. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 3. Zakupione produkty wysyłane są również za granicę. Wówczas należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem pocztye-mail. Koszt wysyłki i czas dostawy będzie uzgadniany indywidualnie z Klientem.

 4. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

 5. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient zobowiązany jest zgłosić Sklepowi.

 6. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowiący, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres jednego miesiąca. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk).

VII.CENA

 1. Ceny produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich oraz w innych zagranicznych walutach.

 2. Podane ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek 23% VAT.

 3. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

 4. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uzależnione od wagi produktu. Koszt przesyłki dla każdego produktu ustalany jest indywidualnie.

VIII. ZWROTY I REKLAMACJE

1.   Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktu. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego na adres ul. Cechowa 35d, 30-614 Kraków. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane. 

2.  Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny rozmiar, inny kolor lub w ogóle na inny produkt z oferty po wcześniejszym uzgonieniu tego ze Sklepem. Wówczas wszelkie opłaty związane ze zwrotem oraz ponownym dostarczeniem przesyłki ponosi Klient.

2.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów. 

3. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sklep dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości. 

4.   W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem poprzez adres e-mail shop@dressap.pl, w celu ustalenia jej zakresu.  

5.   Sklep zastrzega prawo do nieuznania zwrotu towaru, gdy nosi ślady użytkowania i/lub który został uszkodzony. 

6.   Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową lub telefoniczną dokładnie określając wady i oczekiwania wobec Sklepu. Po zgłoszeniu Sklep ma 10 dni na rozpatrzenie reklamacji i ustosunkowanie się do niej.

7.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Przed odbiorem przesyłki  Klient winien dokładnie zbadać jej stan, o czym mowa w paragrafie VI ust. 4 i spisać stosowny protokół.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.dressap.pl oraz www.dressap.pl/shop znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właściciela praw autorskich tych wyrobów.

2.  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na www.dressap.pl oraz www.dressap.pl/shop  bez pisemnej zgody i wiedzy właściciela praw autorskich tych wyrobów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. 

 3. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień oraz reklamacji prosimy kierować na adres: shop@dressap.pl

 4. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw tj. w szczególności Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz Ustawa z o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.02.101.926).

 5.  Adres Sklepu do korespondencji:

  DRESSAP
  Anna Pirowska
  ul. Cechowa 35d
  30-614 Kraków
  tel: 602 761 538602 761 538 
  e-mail: shop@dressap.pl